Av Siri Nodland, Generalsekretær Norges Innsamlingsråd

Jeg skal helt klart sørge for at deler av mine etterlatte verdier skal gå til mine hjertesaker, sier generalsekretær i Norges Innsamlingsråd. Hvorfor? – Fordi jeg synes det er vakkert å tenke på at mitt engasjement lever videre etter meg. Hun er klar over at det ikke er utbredt å tenke slik i Norge. Ikke enda.

I henhold til en årlig rapport gjennomført av Deloitte ser vi en trend på at testamentariske gaver til veldedige organisasjoner og formål øker i Norge. Testamentariske gaver utgjorde 322 MNOK i 2015 mot 308 MNOK i 2014. Dette utgjør en økning på 4,8 prosent. Testamentariske gaver tilsvarer 2,3 prosent av totale inntekter i 2015 og 2,4 prosent i 2014. 36 av de 56 organisasjonene som har deltatt i årets undersøkelse har svart at de jobber med å få inntekter fra testamentariske gaver.

Historien spiller inn

I Norge skriver 10 prosent testamente og bare 0,4 prosent gir en testamentarisk gave viser en undersøkelse gjennomført av Norges Innsamlingsråd. Hvorfor skriver så få nordmenn testamente? Det vi kan se er ganske mange ulike årsaker. En viktig grunn er at det ikke er tradisjon. Våre foreldre har ikke gjort det. Det har også tradisjonelt vært små verdier. Det er jo mindre behov blant folk uten formue og store verdier. Det er altså en historisk årsak som kan gå så langt tilbake som svartedauden, Norge som koloni, stor allmenning, liten adel, liten overklasse, liten embetsstand. Norge er et nyrikt land.

En tilstøtende grunn kan være at man ikke ser sine verdier fordi de ligger i boligen. Norge er også svært familieorientert. Arveloven er gammel og uten dissens. I bondesamfunnet skulle man overlate gården i bedre stand enn man fikk den, en holdning som ser ut til å ha overlevd, sier Professor Runar Døving på Høyskolen Kristiania. Han forsker på Arv og testament i Norge.

La hjertesaken leve videre

Våre medlemsorganisasjoner forteller at de blir kontaktet av givere som ønsker å testamentere, forteller Nodland.  Vi har en tydelig arvelov i Norge, det kan ha bidratt til at testamentskriving har vært overflødig tidligere, men flere ønsker å skrive testamenter. Økende antall henvendelser fra mennesker som ønsker å gi penger til sin hjertesak etter sin død, gjør at flere av våre medlemsorganisasjoner tilrettelegger for å kunne gi råd om hvordan gi gaver. – Det finnes egne kontaktpersoner og tilgang til advokater som kan bistå i prosessen hos organisasjonene. I Undersøkelsen til Norges Innsamlingsråd ser vi at 26 prosent tenker på å skrive testamente, men synes det er for tidlig, har ikke hatt tid eller vet ikke hvordan de skal gjøre det.  – Flere av våre medlemsorganisasjoner har forsiktig begynt å orientere om at det er mulig å gi gjennom testament. Reaksjonene er polariserte. Økningen i Deloitterapporten fra år til år viser imidlertid at en tydelig trend. Dette er en forsiktig trend, sier Nodland.

Hva er Norges Innsamlingsråd?

Norges Innsamlingsråd er en bransjeorganisasjon for innsamlingsorganisasjoner i Norge og den nasjonale kunnskaps- og inspirasjonsarena for innsamling, sier Nodland - Hovedtyngden av våre medlemmer er fra ideelle og humanitære organisasjoner på innsamlingsmarkedet i Norge. Norges Innsamlingsråd ble stiftet i 1994 av bransjen selv. Vi styrker organisasjoner som jobber med profesjonelt innsamlingsarbeid.