Her kan aktive eldre leve et trygt og godt liv i eget hjem.

De første beboerne har allerede flyttet inn, og de 30 førsteleilighetene blir klare i 2016. Totalt forventes 78 leiligheter med fellesarealer ferdigstilt innen januar 2018.

- I utgangspunktet er dette er vanlige leiligheter som blir tilrettelagt for seniorer. Det som er spesielt er tilgangen til omsorgstjenester i bygget, plasseringen rett ved siden av Aleris Sykehus og den sentrumsnære beliggenheten med kulturelle og sosiale tilbud i umiddelbar nærhet.  Jeg tror denne unike kombinasjonen er grunnen til at prosjektet er blitt så godt mottatt og at så mange interessenter har meldt seg, sier Morten Østerhus i Aleris Park.

Tilpassede tjenester

Leilighetene inkluderer en standardpakke av velferdstjenester som består av trygghetsalarm og praktisk bistand. Beboerne har også tilgang på sykehus- og helsetjenester, apotek og sosiale tilbud i samme kvartal. Utover dette er det muligheter for tilpassede tjenester for den enkelte beboer.

- Vi har en standardpakke som for det første innebærer trygghetsalarm og tilgang på helsepersonell hele døgnet. Hjemmesykepleien og trygghetsalarmen ligger i første etasje av bygget. I tillegg inkluderes TV, Internett og en ukentlig time med praktisk bistand i form av vasking eller annet etter behov. Nærheten til legene på Aleris Sykehus er også viktig for mange, sier Østerhus.

For aktive eldre

Tilbudet er rettet mot seniorer som ønsker å ha et trygt sted å bo samtidig som man har tilgang på de sosiale aspektene ved stedet. I nærområdet finnes både hyggelige kafeer, parker og Gimle kino.

- Vi ønsker å utvikle tilbudet sammen med beboerne og vil tilby mer enn bare kortspill og bingo. De som har vist interesse har også kommet med mange og gode forslag til hvilke tilbud vi kan gi, sier han.

- Interessen er veldig stor og vi er fornøyd med leilighetene som er overtatt til nå, avslutter han.

Ønsker tilrettelagte boliger

I en undersøkelse utført av Norstat for Aleris svarte omtrent 50 prosent av 1000 personer i Oslo og Bærum at tjenestetilbud knyttet til boligen var den viktigste faktoren ved flytting. 60 prosent oppga at det kunne vært aktuelt å flytte til og leie en seniorbolig i bydel Frogner, samt å kjøpe pleietjenester privat. Hele 70 prosent oppga at det ville vært aktuelt med et tilbud om praktiske tjenester.

Aleris Park vil ha 30 av leilighetene klare i år, ytterligere 40 i 2017 og de øvrige i 2018. Størrelsen på de lyse to- og treroms leilighetene med balkong varierer fra 45 til 78,5.


En av totalt 80 enheter som er tilpasset aktive eldre.

En av totalt 80 enheter som er tilpasset aktive eldre.

En av totalt 80 enheter som er tilpasset aktive eldre.

Husvert i Aleris Park, Morten Østerhus, sier etterspørselen er stor etter tilrettelagte eldreboliger.

Husvert i Aleris Park, Morten Østerhus, sier etterspørselen er stor etter tilrettelagte eldreboliger.

Aleris Sykehus ligger bare på andre siden av parkeringsplassen.