FAKTA

Hvem har rett til å søke om støtte til seksualtekniske hjelpemidler?

Pasienter med varige problemer knyttet opp til seksuallivet, under eller etter sykdom, kan søke NAV om seksualtekniske hjelpemidler. Ved søknaden  foreligger rekvisisjon fra lege eller fra privatpraktiserende spesialist med tilsvarende kompetanse. Søknaden behandles konfidensielt.
Fastlege eller spesialist fyller ut et ferdig søknadsskjema på det spesifikke hjelpemiddelet. Skjemaet sendes fra lege til det firma som har det ønskede produktet. Disse sender produktet direkte til bruker. Hjelpemiddelet dekkes i sin helhet gjennom folketrygdloven. Søknadsskjema finnes på NAV.

 

Tore Borg, Kreftsykepleier og seksulogisk rådgiver ved Radiumhospitalet i Oslo. Foto: Per Marius Didriksen.

Vi snakker åpent om sex og seksualitet. Verre er det å snakke om problemer knyttet til dette. Tore Borg, kreftsykepleier og sexologisk rådgiver ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhositalet, mener at helsearbeideren bør åpne for en samtale om emnet.
– Hvis helsearbeideren er enig i at seksualitet har med vår helse å gjøre, må det snakkes om, sier han. Undersøkelser viser dessverre at få helsearbeidere virkelig gjør dette.
Årsakene kan være mange. – Seksualitet er noe vi har felles, poengterer Borg.  – Er det kanskje vanskelig å snakke om et tema som også gjelder en selv?

Gode råd er gratis

Borg jobber hovedsakelig med pasienter med prostatakreft. Denne pasientgruppen forventer at seksualitet er et tema som tas opp hos legen. Andre med lignende behov, kan være pasienter med diabetes, MS, Parkinson, mennesker med hjerneskade, hjertesykdom eller ryggproblematikk. Også medisiner som blodtrykksnedsettende og antidepressiva kan påvirke seksuallivet på et uheldig vis. Problemene er komplekse og kan blant annet gjelde fravær av seksuell lyst, mangel
på evnen til å få orgasme eller, hos menn, sviktende evne til ereksjon.

Uansett alder

Etter samråd med lege, kan seksualteknologiske hjelpemidler vurdere å  skaffes gratis via Folketrygden og NAV. – Jeg rekvirerer slike hver eneste uke, opplyser Tore Borg.
Statens satsning  på dette området indikerer seksualitetens viktige helseverdi. Rådgiveren legger til at seksualitet ikke er forbeholdt de unge, friske. – Et hvert menneske er et seksuelt vesen!