Alderdommen fører med seg store livsendringer.

– Man pensjonerer seg, mister nære personer og kan få helseproblemer og funksjonsnedsettelser. Alle disse faktorene kan påvirke den psykiske helsen, og eldre kan derfor bli mer sårbare for å få psykiske lidelser, sier Maria Lage Barca.

Hun er lege og fagsjef i Alderspsykiatri ved Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse.

Barca forteller at forskning viser at psykiske lidelser er mer vanlig hos eldre enn hos yngre.

­– Omtrent 15 prosent av alle eldre har hatt depressive symptomer. De syns det er leit at livet har forandret seg, at de ikke klarer sine daglige aktiviteter og ikke har noen faste oppgaver lenger, sier hun.

Ikke synlig

Mange syns det er vanskelig å snakke om dette, og de vil ikke være til bry for andre.

– De tenker at barna og vennene har nok med sitt. Mange med depresjon har dessuten lav selvtillit og syns ikke de fortjener hjelp, sier Barca.

Hun tror også det er litt tabubelagt å snakke om psykiske lidelser.

– I det moderne samfunnet forventes det at alle skal fungere på et høyt nivå, og da kan det være vanskelig å innrømme at man sliter psykisk. Dette er dessuten ikke noe som alle ser, sier hun.

Hun håper det blir endring på dette snart og minner om at det ikke er lenge siden kreft og demens var tabubelagte sykdommer.

– I dag omtales disse sykdommene ofte i media, og jeg håper det snart blir like vanlig å snakke om psykisk helse blant eldre, sier hun.

Vær sosial

Ensomhet er en medvirkende årsak til depresjon, og en studie gjennomført av Magnhild Nicolaisen, forsker ved Aldring og helse, viste at omtrent en tredjedel av den eldre befolkningen føler seg ensomme.  

– Studien viste forskjellige resultater når det gjelder kjønnsforskjeller. Hvis man spør direkte, finner man at det er vanligere hos kvinner. Spør man derimot indirekte, finner man at det er vanligere hos menn. Grunnen til det kan være at det særlig for menn er tabubelagt å snakke om ensomhet, sier hun.

For å unngå at ensomheten fører til depresjon, mener Barca det er viktig at eldre omgås andre, og at de som ikke klarer det på egenhånd får veiledning.

– Dette er så sammensatt. Det er også vanskelig for personer med dårlig helse å komme seg ut, slik at de er mer utsatt for å være ensomme og utvikle depresjon. God helse er derfor viktig, så forebyggende tiltak for helse generelt har også betydning for psykisk helse i eldre år, sier hun.

Be om hjelp

Det å begynne så tidlig som mulig med forebyggende tiltak, og følge generelle råd om sunt kosthold og fysisk aktivitet, er derfor viktig.

– Det er også viktig å forebygge ensomhet ved å ha kontakt med venner, familie og andre gjennom fritidsaktivitet. Hvis du kan kombinere både fysisk og sosial aktivitet, er det enda bedre, og gjør du det ute i naturen, er det aller best, sier hun.

Husk også å be om hjelp dersom du er deprimert og ikke kommer deg ut.

– Hvis du har en mild depresjon, skal du ikke bruke medisiner, men heller være aktiv sosialt og fysisk samt få en form for samtalebehandling. Ved alvorlig depresjon er det viktig å få antidepressivt medikament eller annen behandling, sier hun.