Tørre øyne er blitt kalt den nye folkesykdommen. Ugunstig inneklima og langvarig statisk øyenbruk på skjermen kan være en medvirkende årsak, i tillegg til at tåreproduksjonen avtar når man blir eldre. Men enkle hjelpemidler kan lindre symptomene. Så hva er symptomene og hvilke hjelpemidler kan brukes?

Symptomer på tørre øyne

Ved tørre øyne får man gjerne følelsen av å ha rusk på øyet eller at øyet kjennes ut som sandpapir. De føles rett og slett svært tørre. Noen kan også ha plager fra andre deler av kroppen, som tørrhet i munn, nese og hud, eller plager fra ledd. Tørre øyne skyldes først og fremst nedsatt tåreproduksjon eller at tårene ikke kommer til de steder de skal. Hos eldre eller svært syke personer kan dette også føre til at man får problemer med å lukke øynene.
Så hvordan behandles dette? Det er sjelden aktuelt å behandle­ for tørre øyne hvis ikke plagene er uttalte. Behandlingen kan stort sett ikke kurere tilstanden, men den kan minske plagene. Derfor finnes det hjelpemidler som lindrer symptomene, som kunstig tårevæske og øyegelé. Dette skal kompensere for eventuelt nedsatt tåreproduksjon. Man bruker da øyedråper og må dryppe øynene hver dag.

Leselupe og kikkertbriller

For noen mennesker, spesielt eldre, er også svaksynthet et problem. For å defineres som svaksynt eller blind, må man ha en synsstyrke under 0,3. Ved en synsstyrke som er dårligere enn dette, blir det vanskelig å lese og utføre arbeid uten spesielle hjelpemidler. Her hjelper­ det heller ikke med vanlige briller.
Derfor finnes det ulike hjelpemidler for de som trenger det. Tekniske verktøy som leselupe, kikkertbriller, forstørret TV-system­ osv. kan hjelpe. Man kan også få CD-spiller for å spille av lydbøker og datamaskiner med forstørret skrift eller som kan lese teksten på skjermen. Dette er hjelpemidler som man som blind eller svaksynt kan få støtte til. I de nordiske landene er ca. 0,4 prosent av befolkningen blind eller svaksynt, noe som tilsvarer­ rundt 4000 personer per en million innbyggere.