Av Kristin Ruud, kommunikasjonssjef i pensjonistforbundet

Det var like før jul at Nav sluttet å sende ut utbetalingsmeldinger i posten. I stedet skal de som mottar alderspensjon og uføretrygd logge seg inn på nettet for å finne opplysningene. Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Eldre er sinte, opprørte og fortvilte. Vi snakker med rette om et digitalt klasseskille. Selv personer over 90 år, som aldri har tatt i en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon henvises til å finne informasjonen på nettet. Alternativt er å ringe Nav kontaktsenter der ventetiden kan være på flere timer.

«Jeg har ikke PC, og jeg har ingen barn. Hva skal jeg gjøre?», spør en fortvilet eldre kvinne oss i Pensjonistforbundet. En datter tar kontakt. Hun opplever at foreldrene hennes blir frustrerte og usikre når de ikke får utbetalingsmeldingen i postkassen.

Dette er en så uverdig og uholdbar situasjon at Pensjonistforbundet har startet aksjonen «Jeg vil se slippen min». Kravet er at alle som mottar alderspensjon og uføretrygd og som ønsker det, skal kunne be om å få utbetalingsmeldingen i postkassen hver måned. Men vi synes det er helt greit at de som ikke ber om å få den i postkassen, kan finne informasjonen ved å logge seg inn på nettsiden til Nav.

Vi forstår ikke at norske myndigheter skal digitalisere personer som var født i en annen tid, i et annet århundre og som aldri vil klare å komme på data. 400 000 nordmenn er regnet som dårlige databrukere, og av disse er det mange som ikke behersker data i det hele tatt.

Til tross for Pensjonistforbundets kamp for «slippen», holder vi kurs rundt om i hele landet der vi lærer pensjonister å bruke nettbrett og smarttelefon. Ikke for at de skal kunne finne «slippen» digitalt, men for at det er både nyttig og viktig å kunne data. For å kunne bruke nettbank, kjøpe billetter eller lese avisen. Og hente «slippen» digitalt. Vi er ikke mot internett, men vi er imot at norske myndigheter skal gjøre voksne oppegående mennesker avhengig av hjelp for å klare seg selv. Tross alt er utbetalingsmeldingen fra Nav pensjonistenes lønnsslipp.

SV har nylig fremmet i Stortinget et representantforslag om å pålegge Nav å sende ut «slippen» på papir til de som ber om det. Både SV og Arbeiderpartiet har vedtatt dette på sine landsmøter, og Sp har gått ut og støttet det samme. Spørsmålet er nå hva FrP kommer til å gjøre. Stortingsrepresentantene til FrP har én etter én uttrykt sin støtte for å få «slippen» på papir. Og stortingskandidat Carl I. Hagen har gjort det samme. Men på landsmøte kom det ingen vedtak, og i revidert nasjonalbudsjett fastholdt regjeringen sin digitale strategi.

Mange snakker om å spare kostnader med å digitalisere offentlig forvaltning. Det er vi for, så lenge forvaltningen klarer å ivareta innbyggerne de skal yte service for. I denne saken er det ikke et krav at alle alderspensjonister skal ha utbetalingsmeldingen på papir. Vi krever bare at de som ber om det, skal få den i postkassa. Som samfunn har vi heller ikke råd til å sette enkeltgrupper utenfor. Derfor fortsetter vi kampen. Om 30 000 underskrifter ikke er nok, samler vi flere. Vi gir oss ikke; «Jeg vil se slippen min!»