HL-senteret

"Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn."

Kon Tiki-museet

"Kon Tiki-museet åpnet i 1950 og antall besøkende, fra hele verden, nærmer seg 20 millioner. "